Biuro rachunkowe miniTAX świadczy kompleksową obsługę dla wszystkich przedsiębiorców, których księgowość oparta jest głównie na prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. Ofertę kierujemy głównie do firm z regionu Swarzędza i okolic.

W ramach swoich usług miniTAX osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą oferuje bezpłatną pomoc w rejestracji działalności gospodarczej.   
Obsługa kadrowo-płacowa w cenie usługi księgowej, w przypadku gdy w firmie jest zatrudniony 1 pracownik.
 


  Zakres prac związanych z obsługą księgową obejmuje:
•    dokonywanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtu
•    prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla celów podatku VAT
•    prowadzenie ewidencji środków. trwałych i ewidencji wyposażenia
•    ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
•    sporządzanie deklaracji rozliczeniowych PIT, VAT i ZUS
•    przygotowywanie dowodów wpłat na podatki i ZUS
•    reprezentowanie klientów przed Urzędem Skarbowym i ZUS

Zakres prac związanych z prowadzeniem kadr i płac obejmuje:
•    sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła, świadectw pracy
•    sporządzanie list płac, rachunków do umów zlecenia, dzieła
•    prowadzenie akt osobowych pracowników
•    sporządzanie deklaracji i rozliczeń dla ZUS i US oraz pracowników
•    sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu